Wdrożenia oraz optymalizacja usługi Active Directory – jeden login wiele usług

Usługa Active Directory inaczej zwana usługą katalogową to w prosty sposób mówiąc zbiór informacji o użytkownikach sieci, ich uprawnieniach do różnego rodzaju zasobów, komputerach, na jakich pracują, konfiguracji tych komputerów itp.. Active Directory pozwala administratorom sieci na centralne zarządzanie wszystkimi użytkownikami w sieci, nadawać im odpowiednie uprawnienia do zasobów sieciowych, a także konfigurować komputery, na […]