Budowa, modernizacja oraz zabezpieczenia sieci

Instalacja okablowania strukturalnego

Budowa szkieletu sieci w oparciu o światłowody lub przewody miedziane tzw. „skrętkę” w zależności od potrzeb danego środowiska.

Wdrożenia urządzeń ochrony sieci – nowoczesne zapory sieciowy klasy UTM oraz NGF Next generation firewall, bazujemy na rozwiązaniach producentów FortiNet FortiGate, NetasQ/Stormshield)

Urządzenia mogą pracować pojedynczo lub w klastrach wysokiej dostępności HA – dwa urządzenia o tej samej specyfikacji oraz konfiguracji, pozwalające na nieprzerwaną pracę w przypadku awarii jednego z nich.

Możliwość monitorowania ruchu sieciowego oraz wykrywania i zapobiegania atakom dzięki zintegrowanym filtrom IPS, IDS. Dzięki mechanizmowi deszyfracji połączeń SSL możliwość skanowania zaszyfrowanego ruchu sieciowego. Ponad to UTM posiada również wbudowany skaner antywirusowy, antyspamowy, ochronę poczty email. Dzięki usłudze sandboxingu (ochrona w chmurze) możliwe jest bezpieczne skanowanie podejrzanych plików.

Konfiguracja polityk dostępu do sieci Internet pozwala skutecznie ograniczyć użytkownikom dostęp do Internetu wyłącznie do zasobów niezbędnych do pracy. Dostęp podlega monitoringowi i filtrowaniu przez zdefiniowane zabezpieczenia.

Łączność pomiędzy centralą oraz placówkami

Budowa łączności podstawowej oraz zapasowej (GSM) pomiędzy Centrala a placówkami stosując bezpieczne szyfrowane połączenia(VPN, IPsec). Łączność może być realizowana z wykorzystaniem urządzeń Mikrotik – brak potrzeby wykupienia całorocznego wsparcia dla produktu lub rozwiązań FortiGate, Stormshield, wymagających okresowego wykupienia wsparcia.

Podział sieci na dedykowane podsieci

Fragmentacja sieci (Vlany) – oddzielne sieci dla serwerów, stacji roboczych, urządzeń drukujących. Pozwala na optymalizacja ruchu sieciowego wraz z poprawą bezpieczeństwa.