Wdrożenia oraz optymalizacja usługi Active Directory – jeden login wiele usług

Usługa Active Directory inaczej zwana usługą katalogową to w prosty sposób mówiąc zbiór informacji o użytkownikach sieci, ich uprawnieniach do różnego rodzaju zasobów, komputerach, na jakich pracują, konfiguracji tych komputerów itp.. Active Directory pozwala administratorom sieci na centralne zarządzanie wszystkimi użytkownikami w sieci, nadawać im odpowiednie uprawnienia do zasobów sieciowych, a także konfigurować komputery, na których pracują.

Przeprowadzamy wdrożenie w sposób kompleksowy dla wszystkich użytkowników. W zakresie uruchomienia usługi dostępnych jest wiele opcji min.:

– profile podążające – użytkownik ma dostęp do swoich danych z każdego stanowiska w obrębie sieci firmowej, przy logowaniu dane są pobierane z serwera i zapisywane na lokalnym dysku komputera, w trakcie wylogowywania synchronizowane z serwerem, pozostają również na dysku lokalnym komputera
– przekierowanie folderów – centralizacja danych, większa kontrola i bezpieczeństwo, dane użytkownika przechowywane na serwerze, na komputerze zapisywane są tylko dane tymczasowe w trakcie otwarcia konkretnego dokumentu i usuwane po jego zamknięciu,
– możliwość wydzielenia na serwerze oraz połączenie z kontem użytkownika zasobów sieciowych tj. folder prywatny, folder grupowy (np. w obrębie komórki organizacyjnej)
– utworzenie polityk dotyczących haseł tj. wymuszanie okresowej zmiany hasła, wymagania co do złożoności i długości hasła, automatyczna blokada konta po kilku nie udanych próbach logowania
– automatyczne wylogowanie po kilku minutach braku aktywności na koncie

Ponadto Active Directory umożliwia integracja z innymi usługami, dzięki czemu zyskujemy możliwość logowania jednym hasłem do wielu systemów.

W ramach wdrożenia możliwa jest migracja usługi z niewspieranych już systemów (Windows Server 2008 R2) do nowych wersji z aktualnym wsparciem producenta (aktualizacje bezpieczeństwa).
Zapewniamy również migrację systemów kliencki z niewspieranych już wersji (Windows 7) wraz z rekonfiguracją pozostałych elementów środowiska do pracy z nowymi wersjami systemu.