+48 791 484 878 biuro@huart.pl

Wirtualizacja środowisk serwerowych, optymalizacja wykorzystania zasobów (Vmware, Hyper-V, oraz rozwiązania oparte o darmowe licencjonowanie np. Proxmox)

Wirtualizacja pozwala na uruchomienie wielu wirtualnych serwerów na jednej lub kilku fizycznych maszynach. Pozwala to ograniczyć koszty zakupu maszyn oraz przestrzeni potrzebnej na instalacje kilkunastu czy kilkudziesięciu maszyn fizycznych. Zapewnia optymalne wykorzystanie wydajności i pojemności sprzętu. Pozwala również skrócić czas instalacji nowych systemów, usprawnia proces aktualizacji obecnie działających oraz znacząco ogranicza przestoje związane z awariami. Ułatwia integrację oraz zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa.